Campuchia ghi nhận ca nhiễm COVID-19 hằng ngày tăng cao từ tháng 7