Campuchia nhận thêm ba triệu liều vắc xin COVID-19