Tập đoàn IG International đầu tư vào Công ty Jalat Logistics (Campuchia)